Slide:
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo01-gp-photo_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo02-presentation_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo03-turkey_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo04-dr-cheung-singing_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo05-amy-cheng-singing_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo06-beverages_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo07-santa-and-gifts_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo08-santa-and-family_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo09-excited-child_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo10-family-photo_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo11-rolling-dice_1000_560.jpg,
 • images/content/news-and-updates/recent-updates/201712-christmas-carol/photo12-thomas-castle_1000_560.jpg,

由崇基學院教職員生活委員會、教職員聯誼會及校友會聯合主辦,學院拓展事務處協辦,「聖誕頌歌暨兒童聯歡會」於 2017 年 12 月 16 日(星期六)於崇基校園完滿舉行,吸引近五百位教職員、校友及崇基友好帶同他們的小朋友和親屬參加。參加者與聖誕老人合照、同唱聖誕歌、觀賞小丑表演、參加戶外充氣彈床及滑梯、面部彩繪、攤位遊戲等。活動同時為校園拓展項目籌得近 2 萬港元。大家都樂而忘返,同度了一個熱鬧且歡樂的下午。